TACGA จัดอบรมต้นแบบการ์ตูน Licensing ครั้งที่ 2

หวังปั้นนักพัฒนา Character ไทยรุ่นใหม่ผงาดตลาดโลก

   นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA เปิดเผยว่า การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ หรือทางโทรทัศน์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ รูปแบบของตัวการ์ตูน หรือที่เรียกว่า Character ซึ่งต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจ และจดจำง่าย ซึ่งจะช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นน่าติดตาม และเมื่อผู้ชมเกิดความประทับใจ ยังส่งผลในด้านการตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ผู้บริโภค เกิดความอยากได้สินค้าที่มีตัวการ์ตูน หรือ Character นั้นๆ เป็นองค์ประกอบตามมา

   สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA จึงเห็นว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบตัวการ์ตูนเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Animation เกม หรือ Merchandising เป็นเรื่องสำคัญ จึงได้จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างต้นแบบตัวการ์ตูนสำหรับ Licensing ครั้งที่ 2” ขึ้น

   สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างต้นแบบตัวการ์ตูนสำหรับ Licensing ครั้งที่ 2 นั้น นอกจากจะมีการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แล้ว ยังมีการจัด Clinic ให้คำแนะนำด้วย โดยภายหลังให้คำแนะนำแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีการพัฒนาคาแรคเตอร์ และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3 ทุน โดยในครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมทั้งหมด 50 ทีม โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ทีม จะมีโอกาสส่งผลงานต้นแบบไปออกบูธในงาน Hongkong Licensing ในปีหน้า

   “บรรดาตัวการ์ตูน หรือ Character นั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในภาพยนตร์เสมอไป บางครั้งตัวการ์ตูนเหล่านั้นอาจออกแบบมาเพื่อใช้ในเกม หรือแม้แต่การเป็นองค์ประกอบของสินค้าหรือ Merchandising ทำอย่างไรตัวการ์ตูนเหล่านั้นจะเป็นที่จดจำเมื่อได้เห็น และการสร้างรูปแบบตัวการ์ตูนในตลาดที่แตกต่างกันออกไป แบบไหนจึงจะเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น เอเชีย อเมริกา หรือยุโรป ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบและผลิต ที่สำคัญยังเป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ ในประเทศไทยด้วย” นายนิธิพัฒน์ กล่าว

   อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผู้ประกอบการให้ตื่นตัวในเรื่อง Character และ Licensing แม้จะยังเป็นเรื่องใหม่ และอยู่ในวงจำกัดของประเทศ แต่อาชีพการออกแบบสร้างสรรค์ตัวการ์ตูน นี้ ยังส่งเสริมให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP:Intellectual Property) ใหม่ๆ ขึ้นในประเทศไทยด้วย ที่สำคัญผู้ประกอบการยังได้เรียนรู้และเข้าใจการออกแบบตัวการ์ตูนสำหรับใช้ในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็สามารถนำ Character ที่ออกแบบขึ้นไปใช้ในการสร้างลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดให้มีการนำไปผลิตจริง ซึ่งการสร้างรูปแบบตัวการ์ตูนนี้มีความเป็นสามรถ หรือมีความเป็นไทยแบบสากล ซึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ไม่ยาก โดยเหตุผลทั้งหมดนี้ จะนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวการ์ตูนที่ออกแบบและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เป็นการสร้างรากฐานให้แก่เยาวชนและผู้สนใจใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป

   ศ. ดร. อภินันท์  โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบทุนให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างต้นแบบตัวการ์ตูนสำหรับ Licensing ครั้งที่ 2” จำนวน 3 ทุน จากผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมทั้งหมด 50 ทีม

   โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ทีม ประกอบด้วย Wonder Fawn, Durphy และ Mhartial Art เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 7 Central World